כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

מבט על תעמולת הבחירות במזכרת בתיה - מאיר דהן

 

סיכום כללי

לראש המועצה המכהן, מאיר דהן, נוכחות תעמולתית רבה ומרשימה. היא היתה מעוררת התפעלות, לולא נעשתה מתוך ניצול לרעה של תפקידו, ותוך עבירות רבות על החוק.
למועמדים האחרים לראשות המועצה - רפי סוויסה ואבינועם חג'בי - נוכחות תעמולתית קטנה ללא השוואה. אם לא יתעשתו במהירות, אין להם סיכוי להבחר.

 

ראש המועצה המכהן, מאיר דהן

ראש המועצה המכהן לא חיכה עד התקרבות הבחירות. היתה לו נוכחות תעמולתית במשך כל כהונתו, בפרסומים שונים של המועצה המקומית ושל המתנ"ס. "דבר ראש המועצה", לרוב בצרוף תצלומו, הופיע ללא שום צורך ענייני על רבים מהפרסומים. שטף העלונים והחוברות הצבעוניים של המועצה התגבר לקראת שנת הבחירות, 2008, ועוד יותר בתחילתה. הפרסומים כללו סיכומים של פעילות המועצה המקומית, מפה של היישוב, תוכניות פעילות של המתנ"ס, ואפילו חוברת במימון קבלנים של המועצה (לדעת התנועה לאיכות השלטון אין בחוברת זו חשש שוחד, אבל לי ישנם ספקות בעניין).

חלק מהפרסומים האלה הם תעמולת בחירות אסורה (לפי חוק), שנעשתה בתקציב המועצה המקומית - זאת אומרת בכסף שלנו, של התושבים - תוך ניצול לרעה של סמכות ראש המועצה. חלק מהפרסומים האלה יצאו אפילו בתוך חצי השנה שלפני הבחירות, זמן שבו אסור אפילו להזכיר את שם ראש המועצה, אם הוא מתמודד בבחירות, ללא צורך מוגדר. הפרסומים האלה נפסקו רק כאשר העיתונות המקומית התחילה להתעניין בהם.

התעמולה של דהן במסווה פירסום המועצה המקומית אינה מצטמצמת לחוברות ועלונים. על משאית איסוף האשפה ביישוב מתנוססת עד היום סיסמה המזוהה עם דהן. מאחר שהסיסמה, כאמור, מזוהה עם דהן, לכאורה גם זו תעמולת בחירות אסורה.

מודעות תעמולה לדהן הוצבו על עמודי-שלטים במקומות שונים ביישוב. המודעות של דהן (בשונה מהמודעות הדומות של המתמודדים האחרים) כללו את האותיות המציינות את רשימת המועמדים שלו, בניגוד לחוק האוסר זאת עד 42 ימים לפני הבחירות. במקרה זה מישהו התלונן, והשלטים הוחלפו.

בשונה מהמתמודדים האחרים, מועמדותו של דהן מוצגת כאילו נבחר לכך ע"י ארגון המכנה את עצמו לפעמים "תנועה" ולפעמים "עמותה". התנועה-עמותה הזאת מקיימת אתר-תעמולה ברשת. לפי המדווח בו, היא ערכה "כנס הערכות" באולם המתנ"ס, ובנוסף "אסיפה מיוחדת" אשר "אישרה פה אחד" את "הרשימה המוצעת" שהוצגה בה, והסמיכה את היו"ר להוסיף לרשימה עוד מועמדים. זה היה מרשים מאד, לולא היו גם כאן, לכאורה, כמה עברות על החוק, וגם על התקנון המוצג כתקנון של העמותה:

ראשית, העמותה-תנועה הזאת מוצגת ברשת כעמותה. אבל אין עמותה רשומה בשם שבאתר. לכן, ישנן שתי אפשרויות:
א. העמותה קיימת ורשומה, אבל בשם שונה, ואז נעשתה כאן עבירה על חוק העמותות הדורש לציין שם עמותה במדוייק, ואפילו ללא קיצורים.
ב. זו איננה עמותה רשומה, ואז נעשתה עבירה אחרת על חוק העמותות (ובמקרה זה עלולות להיות כאן גם עבירות נוספות).
השם המדוייק איננו פרט קטן ובלתי חשוב. הוא הכרחי לזיהוי נכון של הארגון. אם השם איננו השם הנכון, איך יכולים תורמים להיות בטוחים למה תרמו? אולי תרמו לגוף אחר מזה שרצו לתרום לו? ואיך הם יכולים להיות בטוחים שיש בקרה על השימוש בכסף?

שנית, אם בודקים על שם מי רשום שם הדומיין של אתר התנועה-עמותה של דהן ברשת, מוצאים שם את כתובת הדואר האלקטרוני הרשמי של מנהל מחלקה במועצה המקומית. המנהל הזה הודה, לפני כתב של מקומון, כי היה פעיל בתנועה-עמותה הזאת, וטען שעזב אותה לפני חצי שנה. השתתפות של מנהל במועצה המקומית בתעמולת הבחירות של מתמודד, תוך שימוש במשאבי המועצה, היא עבירה על יותר מחוק אחד.

שלישית, הכנס נערך באולם המתנ"ס. למתנ"ס אסור להעמיד אולם לכנס כזה אלא אם -
א. האולם עומד להשכרה לכל המעוניין לקיים בו אירוע פרטי.
ב. התשלום עבור השימוש באולם היה זהה לתשלום עבור כל אירוע פרטי אחר.
לא בדקתי, לכן אינני יודע אם התנאים האלה התקיימו או לא (כמדומני שאין מרבים לערוך בו אירועים פרטיים), לכן בעניין זה השאלה פתוחה. אציין רק עוד שהדיווח על הכנס, באתר התנועה-עמותה, בעבר ציין את המתנ"ס כמקום עריכת הכנס, אבל כיום הוא מעלים עובדה זו.

ורביעית, תהליך הבחירה שנעשה בפועל, לפי המסופר באתר, שונה באופן מהותי מהתהליך שנקבע ב"תקנון" העמותה, המוצג באותו אתר עצמו.

התנועה-עמותה הזאת שולחת הודעות ותעמולת בחירות של דהן בדאר אלקטרוני לתושבים רבים, ואני ביניהם - למרות זאת שלא מסרתי להם את כתובתי. ככל שבדקתי, מי שמקבל את הודעות המועצה המקומית מקבל גם את התעמולה של דהן, ומי שלא, לא. לכן, נראה שרשימת התפוצה התקבלה מהמועצה המקומית, ואם הדבר אמנם נכון, זוהי עבירה על חוק הגנת הפרטיות.

בערב ראש השנה חילק דהן לעוברים ליד המרכול דף איחולי שנה טובה בצירוף ורד. מתנת הורד נראית כמחווה יפה - אם נתעלם מהחוק האוסר לחלק לבוחרים מתנות, אפילו אם יש להן רק ערך מועט.

דהן גם ערך סקר לברר כמה יצביעו בעדו וכמה בעד מועמדים אחרים, ופרסם את תוצאותיו באתר ברשת, הפיץ אותן בדאר האלקטרוני, והן הופיעו גם כידיעה באחד המקומונים.

הצעד התעמולתי הבולט האחרון של דהן (עד לכתיבת דף זה) היה שבערב סוכות הופיעו על גדרות רבות שלטי תעמולה גדולים למענו. רואים אותם כמעט בכל מקום (לכאורה עבירה על 9(ב) בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר במפורש שלטי תעמולה על גדרות, ועל סעיף 10(א)(1) המגביל את גודלם, אם כי יתכן שאפשר למצוא לכך היתר בסעיפים אחרים). זה בניגוד להחלטה של וועדת הבחירות של היישוב, ומה שעושה את העניין ראוי לציון במיוחד - ההחלטה התקבלה לפי הצעתו של דהן עצמו! (הפרוטוקול פורסם באתר של המועצה המקומית ברשת). לעניין זה יש המשך שלא פורסם: סיפרו לי כי אחד המתמודדים האחרים, אבינועם חג'בי, שהיה לו שלט על גדר, הגיש לוועדת הבחירות חוות דעת משפטית מנוגדת. היועץ המשפטי של המועצה המקומית הסכים לחוות דעת זו מייד, ומזכרת בתיה הוצפה בשלטי גדרות ובתים של דהן במספר שלמתמודדים האחרים אין יכולת להתחרות בו - גול עצמי לאותו מתמודד. אגב, שלטי גדרות נפוצים גם בישובים אחרים.

ולבסוף, דהן פירסם את מועמדי רשימתו - 13 מועמדים, לרבות תמונה ומלים אחדות על כל אחד מהם, תחילה ברשת ואחרי ימים מספר גם כעלון שהופץ בתיבות הדאר. מאחר שהסיכוי קטן שיהיו לו יותר מחמישה מושבים במועצה המקומית הנבחרת, ובסך הכל ישנם במועצה תשעה חברים, הופעת רוב המועמדים שברשימה היא רק הצהרת תמיכה, ולא מועמדות אמיתית.

יש לציין שהעלונים מעוצבים היטב ובמקצועיות גם בתוכן וגם בצורה, עקביים בגודל ובעיצוב הגרפי, לרבות אפיון בולט בצבע. כנגד זה, אפיון הצבע בעייתי, אולי אפילו פסול, בוודאי לא הוגן, מפני שהוא נראה דומה לעיצוב הצבע של חלק מפרסומי המועצה המקומית, במיוחד מהזמן האחרון. אני משער שזה לא מקרי.

בסך הכל, תעמולת בחירות מרשימה מאד, במיוחד אם מתעלמים מהעובדה שכמעט בכל דבר שדהן עושה בעניין הבחירות, הוא מצליח לעשות משהו מפוקפק מבחינת החוק וההגינות, ואם מתעלמים מהתוכן של התעמולה. התוכן חלקו חסר משמעות (דוגמה: "מוביל ... אל העתיד" - כל ראש מועצה יוביל אל העתיד, ואפילו בלי להתאמץ - העתיד בא מעצמו), חלקו מעיד על חוסר הבנה של היישוב ("יישוב כפרי" - מצלצל יפה, אבל המשמעות האמיתית היא שמזכרת בתיה מתפתחת לעיירה בלי תכנון עיר ראוי לשמו - זה מתבטא בדברים רבים, בתחבורה, למשל), חסרות בו מחוייבויות לדברים חשובים (בולטת בהעדרה המחוייבות למינהל תקין, דבר שגם בעבר דהן לא הצטיין בו), ופה ושם הוא מתהדר בדברים שצריך לזקוף לזכותו של יריבו וקודמו בתפקיד, רפי סוויסה. (נקודות אלה הן רק חלק מהבעייתיות של תוכן התעמולה, ואין כאן ניתוח שלם שלה.)

ולסיום, שתי שאלות:

1. מי נותן את התמיכה הכספית לתעמולת בחירות כל כך נרחבת? מה האינטרסים העומדים מאחורי התמיכה הזאת?
2. מדוע לכאורה ישנן בתעמולה של דהן עבירות רבות כל כך?

שני המתמודדים האחרים, רפי סוויסה ואבינועם חג'בי

 

שינוי אחרון 2008-11-03