כותרת דפי מזכרת

שער המוזיאון תוכנית האירועים בניין המוזיאון מוצג הפרוייקטים של המוזיאון שער מזכרת

 

פרוייקטים ותוכניות פיתוח של מוזיאון המושבה

 

שיפוץ ושימור קזרמה

שיפוץ הקזרמה, 24 בפברואר 2005"קזרמות" הוא הכינוי המקומי לארבעת הבתים הראשונים של המושבה, שנבנו ב- 1884. הכינוי, אולי בשינוי קל של התנועות, משמעותו ברוסית - שפת ארץ המוצא של אחד-עשר המייסדים, וגם ברומנית - שפת ארץ המוצא של אחדים מהשבעה שהצטרפו אליהם, היא קסרקטין, מבנה צבאי למגורי חיילים (כנראה מלטינית: קזה = ביקתה,בית + ארמה = נשק). הוא מציין את דמיון הבתים הדו-קומתיים למבני קסרקטין באירופה. בהתחלה שמשה קומת הקרקע כרפת, אורווה ומחסן, ורק הקומה השניה למגורים.

מחציתה של אחת הקזרמות, הנמצאת מול בניין המוזיאון, על חצרה והרפת הישנה שבקצה החצר, שייכת עכשיו למועצה המקומית. הקזרמה משופצת בעזרת המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, ובתמיכת הקרן הקיימת. המכלול יהיה חלק ממוזיאון המושבה, הזקוק לשטח הנוסף הזה כאוויר לנשימה, כדי להרחיב את התצוגה ואת המשרד הדחוק. התוכנית היא לשחזר בקומה השניה דירת מגורים מראשית המאה ה- 20.

 

 

שיפוץ באר האנטיליה

מרימים את מערכת ההנעה העיליתאנטיליה (מילה עברית שמקורה ביוונית) היא מתקן שאיבת מים מבאר המבוסס על שרשרת דליים (דלי הוא מונח העלול להטעות, מפני שלדליי האנטיליה צורת תיבה מלבנית), ומופעל בכח בהמות, ולפעמים בני אדם. האנטיליה של הבאר הראשונה במושבה, שנחפרה כנראה ב- 1885, שוחזרה לפני כ- 10 שנים. קורות העץ של האנטיליה המשוחזרת התקלקלו במהירות רבה משצפו מראש, וכבר שנים אחדות שאי אפשר להפעיל אותה. עכשיו מחליפים את אנטיליית העץ, בעזרת המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, במתקן פלדה. זה לא החומר המקורי, אבל יצבעו אותו בצבע דמוי עץ, ואפשר יהיה להפעיל אותו ללא סכנה.

ביום חמישי, 24 בפברואר 2005, הסירו ממבנה הבאר את מתקן העץ. ביום שלישי, 15 במרס, הרכיבו את המתקן החדש, ושוב אפשר להפעיל את האנטיליה ולשאוב מים מהבאר (המנגנון של האנטיליה נעול. אפשר לראות אותה, אבל הפעלה של האנטיליה, לקבוצות בלבד, ובהדרכה, יש לתאם עם המוזיאון).

 

 

 

שיקום הנפחיה

מכונה להתאמת חישוקיםהנפחיה של אשבל, שפעלו בה שני דורות במשך כתשעים שנה, כבר איננה, אבל רבים מהמתקנים והמכונות שהיו בה, ניצלו. קבוצת קצינים ונגדים מחיל האוויר, במסגרת של תוכנית עזרה לקהילה, ובעקבות קשר שנוצר עם מנהלת המוזיאון, מנקה ומשמרת את המכונות. לא תהיה אפשרות לשחזר את הנפחיה הישנה של אשבל במדוייק, אבל התוכנית היא להקים דגם של נפחיה-מסגריה שימחיש את שיטות העבודה במחצית הראשונה של המאה ה- 20, במעבר מנפחות למסגרות.

בצילום - מכונה להתאמת חישוקים לגלגלי עגלות, לפני הניקוי. המכונה מונחת על צידה, וגלגל ההפעלה שלה, בעל הידיות (למטה, מימין), שבור. החלקים החסרים נמצאים, כנראה, בנפרד, ומקווים שאפשר יהיה להחזיר ולרתך אותם למקומם.

 

 

הארכיון ההיסטורי של המושבה

תפקידו של הארכיון ההיסטורי לרכז את התעודות והמסמכים המספרים את תולדות המושבה. הארכיון בשלבי הקמה. חסרים בו עדיין אמצעי עזר, ורק חלק קטן מהחומר ההיסטורי הגיע אליו, אבל מתנדבת אחת כבר מסדרת, מקטלגת וממפתחת את החומר שנמצא בו.

מסמכים ישנים, תעודות, צילומים, הקלטות - אישיים, משפחתיים ואחרים - יש להם ערך היסטורי! אל תזרקו אותם, העבירו אותם לארכיון!

 

שימור ההיסטוריה המסופרת של המושבה

זקני המושבה זוכרים ויכולים לספר דברים רבים שמעולם לא הועלו על הכתב באופן מסודר. חשוב לדלות ולשמר את ההיסטוריה המסופרת הזו. זה פרוייקט דחוף, כי המידע הולך ונעלם, לצערנו, ומה שלא נשמע ונקליט עכשיו, יאבד לעד. ידרשו לו מתנדבים, שיוכלו לראיין את וותיקי המושבה באופן הולם ולתמלל את הראיונות אתם, וציוד הקלטה מתאים, שכלל לא ברור מאין יבואו. בינתיים מכינים דף הדרכה למראיין.

 

שינוי אחרון 2005-03-23