כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

מזכרת עכשיו

 

המועצה המקומית שלנו

המועצה המקומית של מזכרת בתיה - חברי המועצה ותפקידי המועצה,
למען ההיסטוריה, גם חברי המועצה הקודמת,
וכן דף שהיה מרכז את המידע על ישיבות המועצה המקומית הנבחרת. הפסקתי לעדכן דף זה בגלל חוסר עניין במידע.

ביקורת ותגובות להתרחשויות במושבה

הנושאים האחרונים:

עדכון על הנעשה במכלול קזרמת לוין, (כבר ישן ולא מעודכן),
ו-"זהירות, ויקיפדיה!" - הערות לערך "מזכרת-בתיה" בויקיפדיה העברית:
דף אחד מוקדש לתצלומים המלווים את הערך,
דף שני מוקדש לפרק הראשון בו,
ודף שלישי מסיים את שאר ההערות.
כפי שיתברר למי שיבדוק, יש בערך זה לא מעט טעויות ואי-דיוקים, הויקיפדיה, גם העברית, אמורה להיות מעין אנציקלופדיה, והמידע שבה אמור היה להיות נכון ומדוייק.
וכאן עולה השאלה הגדולה: האם אפשר לסמוך על הערכים האחרים בויקיפדיה העברית?

נושאים קודמים היו

עדכון בנעשה במכלול קזרמת לוין (סוף אוקטובר 2009).
וקדמו לו
דיון נוסף בוועדת זמורה - עוד התפתחות (מאי 2009) בעניין ההיתר שהתקבל בזיוף, מירמה והפרת האמונים, לכאורה,
ולמה כל כך חשוב להוקיע את מה שנעשה (יולי 2009) בעניין זה.
ביקורת של השיפוץ שהמועצה לשימור אתרים עושה ברפת לוין (מאי 2009).
ועוד עדכון בנעשה בחצר קזרמת לוין (יולי 2009).
זיוף, מירמה והפרת אמונים, לכאורה, ע"י המועצה המקומית מזכרת בתיה ביחד עם המועצה לשימור אתרים,
והתפתחויות בעניין זה (מאי 2009).
בעקבות הבחירות המקומיות, שהתקיימו ב- 11 בנובמבר, הנה חברי המועצה המקומית החדשה,
ו סיכום קצר של תוצאות הבחירות, בצרוף הערה או שתים על משמעותן.
מבט על תעמולת הבחירות של המועמדים בבחירות המקומיות המתקרבות,
השלט המטעה שהמועצה המקומית הציבה ליד חיקוי עמוד הפעמון,
על פירסומי המועצה המקומית, הנראים כתעמולת בחירות של מאיר דהן, ראש המועצה המקומית,
דוחות הביקורת של משרד הפנים על המועצה המקומית,
והתרשמות מישיבה של המועצה המקומית הנבחרת.
שתי הערות על חוברת אחת, הנראית כחלק ממערכת הבחירות של מאיר דהן, ראש המועצה המקומית.
עדכון בעניין עמוד הפעמון ותגובה להודעת המועצה המקומית.
עדכון על קזרמת לוין ומיסחור רח' רוטשילד.
ב"שיפוץ" רחוב רוטשילד נעקר העמוד ההיסטורי של פעמון המושבה ונמכר כגרוטאות ברזל להתכה.
עלון נפוח של ראש המועצה על "פרוייקט רחוב רוטשילד", ממש קורא לנעוץ בו סיכה ולהוציא ממנו את האויר.

מזכרת לאן? - תכנון עיר במזכרת

שאלה תכנונית חמה (גם עכשווית וגם יש עליה וויכוח חם):
מה ייעשה בקזרמת לוין, אחד הבתים הראשונים של המושבה, ששופץ לאחרונה,
והמועצה המקומית איננה רוצה לממש את ייעודה המוכרז,
וקריאה להצלתה, נוכח המכרז שהוציאה המועצה המקומית למסירתה לעסק.

קריאה להצלת אתר המשוריין, שאיש לא שעה לה, והאתר נעשה המקום העלוב שהוא עכשיו.

סיכום ערב העיון על "אתרים היסטוריים בהיבט תיירותי" שהתקיים במזכרת בתיה ב- 26 במאי.
נאמרו בו דברים בעלי משמעות גם לפיתוח מזכרת בתיה.
תגובה לסיכום של ערב העיון הזה, המובאת כאן באיחור מה, מתוך התנצלות.

כנראה שתכנון הוא עניין בעייתי. הנה
העובדות על "ועדת ההיגוי" ועל ה"מתווה לתוכנית אב", שניהם לפיתוח התיירות במושבה,
וגם תגובות הנוגעים בדבר.

הבעייתיות של התכנון והעיצוב מחדש של האיזור הישן במושבה בולטת לא פחות בכתבה שנדפסה ב- 30 ביוני באחד המקומונים - "במקום".
הנה תגובה, או ביקורת, על התוכנית.
ותגובה, או ביקורת, על חוברת נוספת של המועצה המקומית על "פרוייקט רחוב רוטשילד יוצא לדרך".

רחובות מזכרת

סקירה של שמות הרחובות במושבה,
מילון הרחובות של מזכרת בתיה (בפורמט pdf),
ו שגיאות בשלטי הרחוב החדשים.

אפשר לראות במזכרת

תצלום מזדמן שיועלה מפעם לפעם, בעיקר מראות רגילים מחיי יום-יום.
נקודות עניין במושבה
חלונות בתים (וחורבות)

בעלי חיים במזכרת

הציפורים והזוחלים של מזכרת בתיה.
ציפורים מתרחצות בבריכה בחצר במזכרת בתיה.
תינוקות גמל שלמה שבקעו אצלנו.

מפגעים ומטרדים במזכרת

כתובת מפעל הפיס על בית המשק של הברון - מפעל הפיס ניכס לעצמו מבנה היסטורי. לא חדש, אבל עדיין ברבריות.
חניה חסרת התחשבות - דוגמה אחת למפגע נפוץ.
נקודות איסוף גזם - רעיון שהשתבש.
פסי הקפצה בכניסות למושבה המקפיצים ביתר.
מעבר הולכי רגל שנחסם בחוסר התחשבות.
וסדרי תנועה חדשים (ינואר 2007) שנעשו, אולי בחוסר מחשבה, אולי למטרה אחרת.

נושאים נוספים

זה נעשה עכשיו, אבל הנושא הוא היסטורי - מה קרה לקבר האלמוני שנפל במלחמת העצמאות.

 

שינוי אחרון 2010-07-27